Verdienster 2020

Tegenover ’t Zottenhofke, daar waar Nil op zijn sokkel staat te schitteren, woont Rosé Lokhoff. Al vele jaren stelt Rosé zijn logeerkamer beschikbaar voor Stichting C.C. ’t Aogje tijdens de festiviteiten rondom Nil. Er staat altijd een koud kratje bier klaar, zodat de stem van Nil goed gesmeerd blijft. Rosé vindt het zelf een zeer kleine bijdrage, toch zijn wij blij met zijn gastvrijheid. Daarnaast is met regelmaat een column van Rosé te lezen in Wijkblad Princenhage. Hij werpt dan zijn licht over Princenhage of de voorbije gebeurtenissen. Als voormalig journalist en redacteur van BN De Stem zet hij zo zijn journalistieke talenten in voor Princenhage. Als blijk van waardering voor zijn bijdrage en inzet heeft Stichting C.C. ’t Aogje Rosé Lokhoff geëerd door het toekennen van de Verdien-ster