Update n.a.v. personferentie

Bericht naar aanleiding van de corona-persconferentie van 14 januari 2022

Na een aantal weken in lockdown vanwege COVID-19, laat het kabinet in de persconferentie van 14 januari weten dat Nederland langzaam weer open kan.  Hoewel dit voor sommige sectoren goed nieuws is, blijft de onzekerheid voor de horeca en cultuursector bestaan.

Als Stichting C.C. ’t Aogje zijn wij heel erg afhankelijk van deze sectoren voor onze carnavalsactiviteiten. De grote onzekerheid die wij dus nog steeds hebben in de voorbereidingen op het aankomende carnaval maakt dat we nu al kunnen laten weten dat onze grotere activiteiten niet doorgaan. De onzekerheid maakt het onmogelijk om een optocht te organiseren op zondag 27 februari. Eerder was al besloten dat in het weekend van 11, 12, en 13 februari de Aogse Avonden op dit moment ook niet door kunnen gaan.

Gezien het beperkte tempo waarmee de versoepelingen van de corona-maatregelen worden uitgerold is de hoop op een Aogs carnaval zoals we dat al jaren vieren erg klein geworden. Onze focus ligt daarom niet meer op het voorbereiden van onze reguliere carnavalsactiviteiten, zoals het GAOB, de eerste en leste druppel, de zaalfeesten en het Dorpsbal.

Of er nog activiteiten zijn in het carnavalsweekend en in welke vorm moet nog blijken. Hiervoor houden wij de ontwikkelingen rondom de corona-maatregelen nauwlettend in de gaten.

Op dit moment kunnen we in ieder geval laten weten dat er dit jaar weer een gevel-versierwedstrijd komt. Hiervoor kun je je binnenkort opgeven via de Commissie BuitenGebeuren.

In het weekend van 4, 5 en 6 februari wordt ons carnavalsmagazine ‘de Lapteen’ door onze vrijwilligers bezorgd in en rond Princenhage en op zaterdag 26 februari komen onze vrijwilligers weer aan de deur voor onze jaarlijkse financiële actie.  Zo hopen wij het carnavalsgevoel toch nog naar de Aogenezen te brengen.

Uiteraard willen wij betrokken blijven bij onze clubs en verenigingen en willen we zorgen voor de sociale samenhang in ons mooie Princenhage. Wij gaan daarom op zoek naar alternatieve activiteiten op een ander moment in het jaar. Wanneer hier meer over bekend is zullen we met nieuwe berichtgeving komen.

Laten we hopen op betere tijden, zodat we het Aogse carnaval weer kunnen vieren zoals we dat graag met z’n allen willen. Bestuur Stichting C.C. ’t Aogje