’t Aogje fietst voor JiP

Na het succes in 2018, gaat heel ’t Aogje weer fietsen voor het goede doel op zondag 29 september 2019!   Dit jaar hebben De Koe en Stichting C.C. ’t Aogje een bijzonder goed doel uitgekozen, namelijk Stichting JiP (Jongeren in Pleeggezinnen)
De Stichting JiP bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers uit alle delen van het land die zomerkampen en weekenden organiseren voor jongeren uit pleeggezinnen. Het betreft hier een doelgroep die in hun jonge leven al het een en ander hebben meegemaakt en vaak een verleden met zich meedragen dat verre van ideaal is.

Meer weten over Stichting Jip? Bekijk dan http://stichtingjip.nl/