Prins Raymundus de XIX

Maokt d’r #selfiets van! Daar zal Prins Raymundus de XIX in zijn 2e ambtsperiode geen enkele moeite mee hebben.
Ook dit jaar wordt de Prins weer bijgestaan door drie Joffers, die om toerbeurt steeds per twee aan zijn zijde zullen staan.
Kortom iedereen Maokt d’r #selfiets van!