Persprijs 2023

De Persprijs wordt toegekend aan diegene(n), die er voor heeft (hebben) gezorgd dat Princenhage op een bijzondere en/of opvallende wijze in de publiciteit heeft gestaan.

Marius van Opstal is vanaf de start van het project Virtueel Princenhage in 2018 kartrekker geweest met het idee Princenhage rond 1900 virtueel op de kaart te zetten.

Om dit project handen en voeten te geven heeft hij een aantal mensen om zich heen verzameld die ook bevlogen zijn of werden om dit te realiseren.

Het idee is de situatie rond 1900 van de historische Markt en omliggende straten digitaal na te bouwen om zo recht te doen aan wat Princenhage aan historie had en heeft. Het is Marius en zijn kompanen gelukt om dit in 3D te laten zien. Sterk staaltje softwarematige techniek waar je door het scannen van een QR code virtueel terug gebracht wordt in de tijd.

Omwille van dit alles heeft het Stichting C.C. ‘t Aogje behaagd om Marius van Opstal de Persprijs 2023 toe te kennen.