Persprijs 2020

Helma, een zeer bescheiden vrouw, die verwonderd en trots was dat zij genomineerd werd voor de Persprijs. Ze draagt Princenhage een zeer warm hart toe en heeft inmiddels van alles al geschreven en beschreven over ‘t Aogje. Iedereen kent haar natuurlijk als redactielid van het wijkblad, waarin ze zich o.a. uitleeft met het uitzoeken van de betekenis van de straatnamen en gebouwen in Princenhage, maar zij heeft nog veel meer gedaan. Helma is al ruim 20 jaar redactielid van “Engelbrecht van Nassau” het kwartaalblad van erfgoedvereniging E.V.N. Hiernaast is zij ook redactielid van het parochieblad “Lieve Hemel”. Buiten al deze werkzaamheden heeft zij ook nog tijd gevonden voor het schrijven van diverse boekjes over de geschiedenis van Princenhage, zoals; “Sacramentsraam”, “750 jaar Sint Martinus geloofsgemeenschap”, “Bevrijdingsraam”, “200 jaar Johanneskerk” en “Vredeskapel”. Omwille van dit alles heeft het Stichting C.C. ‘t Aogje behaagd om Helma Raaijmakers de Persprijs 2020 toe te kennen. Hiermee wil Stichting C.C. ’t Aogje haar bedanken voor haar bijdrage en wenst ze haar verder veel succes met alle aankomende ideeën om over te schrijven.