Motto 2020

Op dinsdag 5 maart 2019 is op volgens traditie het Carnavals motto voor 2019 bekend gemaakt: Maokt d’r #selfiets van.

Ma ken (maakte, heeft gemaakt)
In het maken: in de maak zijn in voorbereiding het maken: in de maak zijn in voorbereiding.

Sel fie (de; m, meervoud: selfies)
Foto die iem. van zichzelf (vaak in het gezelschap van een beroemdheid of op een beroemde plaats) maakt enop internet zet: een selfie met [de koning]

Fiets (de; m en v; meervoud: fietsen)
Tweewielig voertuig dat wordt voortbewogen door op pedalen te trappen: een elektrische fietsfiets waarbij een deel van de voor het trappen benodigde energie wordt geleverd door een of meer accu’s; wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? schertsend, verbaasd commentaar op een vreemde gebeurtenis.