Géén 11/11 viering

Beste carnavalsvierders uit ‘t Aogje,

Zoals velen worden wij als Stichting C.C. ’t Aogje ook geconfronteerd met elementen die ver boven onze macht reiken en die voor iedereen onduidelijk en onzeker zijn. Enige vorm van duidelijkheid is daarom wenselijk, zeker als deze ook gegeven kan worden. Tijdens het bestuur overleg van 9 september jl. hebben we gekeken naar alle mogelijkheden om onze 11/11 viering op een juiste manier te kunnen organiseren. Na alles goed overwogen te hebben heeft het bestuur van Stichting C.C. ’t Aogje besloten om alle feestelijkheden rondom onze 11/11 viering (zowel in- als extern) te annuleren. De belangrijkste reden hiervoor is dat -gezien de aard en manier waarop 11/11 in ’t Aogje wordt gevierd- het gezondheidsproblemen zou kunnen opleveren. Het bestuur betreurt dat zij deze rigoureuze maatregel heeft moeten nemen, maar zij rechtvaardigen dit besluit door te stellen dat zij geen risico kunnen en willen nemen als het om gezondheid gaat. Voor de duidelijkheid: dit besluit heeft alleen betrekking op onze 11/11 viering. Carnaval en alle overige evenementen hebben wij nog in beraad. Zodra hier enige duidelijkheid over is dan worden jullie daar vanzelfsprekend direct over ingelicht.