Afscheid voorzitter

Op 1 september 2021 heeft Charles van Kerkvoorde officieel de voorzittershamer neergelegd van Stichting C.C. ’t Aogje.
Wij willen Charles langs deze weg hartelijk danken voor al zijn werkzaamheden als voorzitter. Op de eerste Grote Raad vergadering van 29 september zal de officiële hameroverdracht plaats vinden met zijn opvolger.