11e vd 11e update

Beste carnavalsvierders van ’t Aogje,
We nemen als bestuur van Stichting C.C. ’t Aogje het coronavirus en de opgelegde maatregelen erg serieus en zodoende hebben we het 11-11 en jubileumprogramma nog eens goed bekeken. Ondanks het feit, dat alle geplande activiteiten voldoen aan de RIVM-richtlijnen, hebben wij ook een maatschappelijke verantwoording. We hebben geprobeerd om met zoveel mogelijk belangen rekening te houden en extra zekerheden in te bouwen. We zijn tot de conclusie gekomen dat een aantal activiteiten gewoon door kan gaan. Helaas zullen we ook een aantal activiteiten moeten annuleren of anders inrichten.

Zaterdagmiddag 13 november, extern programma op de Haagsemarkt.
De geplande buitenactiviteiten zullen worden geannuleerd. We vinden het maatschappelijk onverantwoord om een groot buitenfeest te organiseren. De bekendmaking van de nieuwe Hoogheid en het spelen van het mottolied door de Aogse kapellen wordt verplaatst naar de binnen activiteit op zaterdagavond.

Zaterdagavond 13 november, jubileumfeest in de Koe.
Deze avond start, zoals aangegeven rond 20.00 uur. We zijn van mening dat deze avond op een verantwoorde wijze kan plaatsvinden, binnen de opgelegde maatregelen, zoals scannen bij toegang en een maximum aantal bezoekers. Het bezoekersaantal zal worden geteld en VOL = VOL. Het is een ieders vrije keuze om wel of niet te gaan. Degene die besluiten om niet te komen, zullen hun entreegeld terugkrijgen. Neem hiervoor contact op met de organisatie via jubileum@cctaogje.nl Tijdens deze avond zullen ook de Aogse Kapellen het gezamenlijke mottolied ten gehore brengen. Om 21.11 uur, zal onze nieuwe Hoogheid zich presenteren aan de Aogse bevolking.

Zondag 14 november, jeugdactiviteiten.
De activiteiten voor onze Aogse brakken en brakskes zullen doorgaan, de knutselochtend wordt echter wel verplaatst naar de Koe en start om 10.00 uur. Aansluitend kunnen daar ook de poffertjes worden gegeten tussen 12.00 uur en 13.00 uur. Tijdens het jeugdfeest zal onze nieuwe Hoogheid, met een Klein Gevolg, een bezoek brengen aan jeugdprinses Annelot en haar Jeugdraad. Het jeugdfeest start zoals eerder aangegeven om 13.00 uur, eveneens in de Koe.

Tot slot.
Wij vragen alle carnavalsvierders om hun eigen verantwoordelijkheid rondom het coronavirus te nemen. Blijf thuis bij klachten, respecteer elkaars keuze om wel of niet te komen en geef mensen de ruimte die dat graag willen. Op deze manier kunnen we op een verantwoorde manier het carnavalsseizoen 2021-2022 toch feestelijk openen.

Uiteraard houden wij de berichtgeving vanuit Den Haag nauwlettend in de gaten.

Bestuur Stichting C.C. ’t Aogje.