11 jarige jubileum Marco

13 jaar geleden werd Marco Stougie, volgens mij op mijn of Jannekes verjaardag overgehaald om zich als minister aan te sluiten bij de onze Stichting.

De Stichting was voor Marco niet geheel onbekend. Als schoonzoon van Wil en Piet Buijnsters (oftewel Pietje de Nar) had hij al kennisgemaakt met onze Stichting.

Naast de drukke werkzaamheden in de Commissie is Marco ook al 12 jaar Minister. Eerst als minister van Groene zaken en sinds enige jaren als minister van Algemene Zaken. Op dit moment is Marco de langst zittende minister. Diverse kabinetten heeft hij inmiddels meegemaakt, maar om het record te  evenaren, laat staan te breken, dan moet hij nog even.

Marco is dit jaar 11 jaar lid van de Stichting. Inclusief zijn kletskop jaar betekent dit dat Marco ook al 12 jaar als minister deel uitmaakt van de Uittredende Ploeg. Je kunt daarom ook wel stellen dat Marco, zeker voor de ministerraad, een echte nestor is. Enthousiast als het kan, vrolijk wanneer het moet en rustig en behulpzaam wanneer dat nodig is. In deze 12 jaar als minister heeft hij dan ook verschillende ‘jonge honden’ in de raad wegwijs gemaakt in het doen en laten wat bij een minister hoort. Even dat signaaltje dat we hier naar links gaan, even dat seintje dat het net iets rustiger mag en op tijd iedereen aansporen om door te lopen. Maar ook voor menig prins en joffer op het podium zorgt Marco voor de nodige ondersteuning. De laatste jaren is Marco als minister ook herkenbaar aan zijn persoonlijke touch, die hij aan zijn steek geeft bij een nieuwe prins.  Wie herinnert zich niet de kleine sanseveria in zijn steek voor Ronald,  de trompet bij Alec en het afgelopen jaar de kleine molen bij Rudie.

Maar niet alleen als minister heeft Marco zijn sporen verdiend in de Stichting. In de elf jaar lidmaatschap heeft hij in de eerste jaren onderdeel uitgemaakt van de Technische Commissie. Als handige Harrie wist hij zich al snel nuttig te maken voor deze Commissie. Een manier bedenken om decorstukken stevig rechtop te laten staan,  een ophangsysteem voor de reclamebordjes van de Financiële Commissie of een leuke manier om het mottobeeldje te presenteren? Marco bedacht het allemaal. 

Na een aantal jaren heeft Marco besloten om van Commissie te wisselen. En sinds een paar jaar maakt hij deel uit van de Commissie Protocol. Ook hier kan Marco zijn creatieve ideeën kwijt. Zijn kennis en ervaring over de protocollaire zaken komen dan ook goed van pas. 

Marco Stougie, een geboren Rotterdammer, die het carnavalsbloed al heel lang door zijn aderen heeft stromen. Al was het alleen maar omdat hij zo graag met zijn Marion mee op stap wilde. Hij is een gewaardeerd lid van onze Stichting, die zich met volle overgave inzet voor de zaken waar hij verantwoordelijk voor is. Hij is ook iemand die op zijn tijd dingen met een kritische blik bekijkt, waarmee hij menigeen scherp houdt.   

Marco, dank je wel voor al datgene wat je tot nu hebt gedaan voor de Stichting. Ik hoop dat je dit nog vele jaren met veel plezier wil en zult doen.

Charles van Kerkvoorde.